Search for: Search … โรงแรม 5 ดาว : The Gun Hotel 8

โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ และจุดเด่นและเป็นจุดแปลกแหวกแนวที่สุดของโรงแรมนี้เลยก็คือการให้บริการจักรยาน สำหรับการใช้งานที่สามารถปั่นจักรยานชมวิว รอบโรงแรมได้อีกด้วยหรือว่ามีความโดดเด่น ในการชมวิวและบรรยากาศของตัวเมืองสุรินทร์

Read More